O NAMA

Rudi Čorak, dipl. ing. cestovnog prometa
Direktor

U aktivnoj karijeri obnašao nekoliko rukovodećih funkcija u jednoj od najvećih hrvatskih kompanija. Profesionalan i predan poslu u struci kojom se bavi već dulji niz godina.

Davor Čorak, dr. med. spec. epid.
Stručni savjetnik

Konzultant za nekoliko domaćih i međunarodnih organizacija.

Antonia Par, mag. educ. philol. croat.
Voditeljica Ureda